Over SEKAM

 

Wanneer een Nederlands film- of televisiewerk in het buitenland wordt uitgezonden, hebben de makers recht op een vergoeding. Omdat onafhankelijke producenten dergelijke vergoedingen alleen collectief kunnen opeisen, doet SEKAM dit namens hen. De geïnde vergoeding wordt daarna onder de bij SEKAM aangesloten rechthebbenden verdeeld.

Om de aangesloten producenten zo goed mogelijk van dienst te zijn, werkt SEKAM al lange tijd samen met grote internationale rechtenorganisaties als AGICOA. Ook heeft het overeenkomsten gesloten met verschillende buitenlandse zusterverenigingen. Onafhankelijke Nederlandse producenten die aanspraak willen maken op hun deel van de buitenlandse kabelvergoeding kunnen zich aansluiten bij SEKAM. Gebruik daarvoor deze link (link invoegen).

Voorheen was SEKAM ook verantwoordelijk voor het incasseren en verdelen van de kabelvergoeding voor werken die binnen Nederland werden uitgezonden. Dit gebeurde op grond van het Kabelcontract. NLKabel, de belangenbehartiger van kabelbedrijven, was hierdoor verplicht om een vergoeding voor de doorgifte van televisieprogramma’s via de kabel en/of digitaal af te dragen aan het rechtencollectief waar SEKAM deel van uit maakt.

Het Kabelcontract eindigde per 1 juli 2010. In de daarop volgende periode is onderhandeld over de verdeling van vergoedingen na de beëindiging van het Kabelcontract. 

 

 

 

Tijdens deze onderhandelingen zijn de oude afspraken verlengd tot 1 oktober 2012. Na deze datum incasseert SEKAM alleen nog kabelvergoedingen uit het buitenland en vergoedingen via Videma.

Overigens kunnen producenten voor uitzendingen na deze datum in aanmerking komen voor een vergoeding via de Stichting Onafhankelijke Producenten Nederland, oftewel StOPnl.

Tenslotte incasseert SEKAM de vergoedingen voor Gesloten Netwerk (SGN) en Groepstelevisie (STG). SEKAM verzorgt de incasso en verdeling van deze gelden ten behoeve van de Nederlandse producenten bij VIDEMA.

SEKAM hecht veel waarde aan de kwaliteit van haar dienstverlening en is aangesloten bij VOI©E, de branchevereniging van Nederlandse rechten-organisaties. Ook heeft SEKAM zich verbonden aan de Gedragscode voor Collectieve Beheers-organisaties op het terrein van het Auteursrecht en Naburige rechten.

Sinds 2011 is SEKAM gecertificeerd met het CBO-Keurmerk  van brancheorganisatie VOI©E. Dit keurmerk voor collectieve beheersorganisaties (CBO’s) wordt jaarlijks verleend op advies van een onafhankelijke certificeerder, het Keurmerkinstituut.

Organisaties die in Nederland op structurele basis en zonder winstoogmerk vergoedingen voor auteursrechten en/of naburige rechten innen en verdelen komen voor het CBO-keurmerk in aanmerking.

Bij de toekenning van het CBO-keurmerk staan normen voor integer bestuur, transparantie en inspraak van de rechthebbenden hoog in het vaandel. Ook wordt er gekeken naar de kwaliteit van de serviceverlening en de aanwezigheid van een uniforme klachten- en geschillenregeling. SEKAM voldoet aan deze voorwaarden: eind 2013 is het keurmerk voor beide organisaties met een jaar verlengd.

Bekijk hier de meest recente versie van de keurmerkcriteria. Lees hier meer over het CBO-keurmerk.