Wat doet SEKAM?
De vergoeding die kabelexploitanten betalen voor de rechten op de doorgegeven films en tv-programma's worden in Nederland door SEKAM geïnd en vervolgens aan de producenten van die filmwerken doorbetaald. In het buitenland wordt geïnd door zusterverenigingen van SEKAM.

Aansluiten bij SEKAM?
Aansluiten bij SEKAM staat open voor producenten van filmwerken.
Aanmelden als aangeslotene kan via deze website door in het tabblad "AANGESLOTENEN" te kiezen voor de optie: Aanmelden als aangeslotene.

SEKAM

SEKAM en SEKAM Video incasseren een aantal auteursrechtelijke vergoedingen voor audiovisuele werken en verdelen deze vergoedingen onder de "rechthebbenden", de producenten van de betreffende films en televisieprogramma's die over de relevante rechten beschikken.
Het gaat daarbij om vergoedingen die door de producenten niet zelf geïnd kunnen worden. Zoals bijvoorbeeld de vergoeding die de kabelexploitanten betalen voor het doorgeven van televisieprogramma's en de thuiskopieheffing, een vergoeding die de consument betaalt bij de aanschaf van een blanco videocassette, blanco CD of blanco DVD voor het thuis opnemen van een uitzending op de televisie.

SEKAM is verantwoordelijk voor de verdeling van het kabelgeld en het geld dat beschikbaar komt door de doorgifte van eerder uitgezonden programma's via andere infrastructuren. SEKAM Video is verantwoordelijk voor de repartitie van de de thuiskopievergoedingen.

Het Kantoor
Stichting Servicebureau Filmrechten (SBF), is gevestigd aan de Oostenburgervoorstraat 94-96 in Amsterdam. SBF behandelt de declaratie van filmwerken en de incasso en repartitie van de beschikbare vergoeding. SBF faciliteert zowel SEKAM als SEKAM Video.Download ons jaarverslag 2013:
SEKAM jaarverslag
illustratie